SCMT KONFERENCE 2021

25. JANUAR (ONLINE)

Velkommen til SCMT konference 2021 med temaet “Minoritetsteologi”

StudieCenter for Menighedsbaseret Teologi afholder hvert år en konference som præsenterer og diskuterer menighedsbaseret teologisk forskning.

Minoritetsteologi

Årets tema for konferencen sætter fokus på minoriteter i teologien eller “minoritetsteologi”

Menighedsbaseret teologi som begreb er i sig selv et minoritetsperspektiv på teologisk forskning. Derfor forsøger vi igennem denne årlige konference at undersøge, drøfte og indkredse menighedsbaseret teologi ved at præsentere forskning ud fra dette perspektiv.

Dette års konference sætter fokus på fire temaer som vi mener er teologisk centrale men som har minoritetsstatus:

1) Omvendelsesteologi
2) Migrantmenigheder
3) Minoritetskirker i et sekulært samfund
3) Singlekultur i menighedsfællesskabet

Temaet “Minoritetsteologi” er en måde at sætte rammer om nogle af de teologiske opmærksomhedspunkter som gør sig gældende for det økumeniske bagland for SCMT. Det kan være oversete eller forenklede overbevisninger som igennem teologisk refleksion og undersøgelse får flere nuancer og klarhed. Det kan være centrale idealer og trospraksis i menighedens liv som ikke er blevet undersøgt og beskrevet tilstrækkeligt. Det kan være problemstillinger som kalder på nærmere undersøgelse for at få ny viden, forståelse og mulighed for at ændre praksis i menighed og samfund.

Praktisk information og tilmelding

TID:
Mandag d. 25. januar kl. 9.00 – 16.00 – Konference åben for alle

STED:
ONLINE KONFERENCE PÅ ZOOM

PRIS:
Alm. deltager – 100 kr.
Studerende – 50 kr.
Studerende med tilknytning til SCMT – GRATIS

PROGRAM (Mandag d. 25. jan):
9.00 – 2 forelæsninger og samtale
12.30 – Frokost
13.30 – 2 forelæsninger og samtale
16.30 – Afslutning
(Programmet vil løbende blive opdateret med flere detaljer om oplæg)

OPLÆGSHOLDER

Her kan du læse mere om de fire forskere og deres oplæg på konferencen

Anne Mie Skak Johanson

TITEL: Trosopdagelse i en dansk kontekst

(Oplæg på dansk)

Kristentroen er over 1000 år gammel i Danmark, og hovedparten af danskerne er medlemmer af en kristen kirke. Alligevel er Danmark et af verdens mest sekulære lande. Tro og åndelighed har ingen eller meget lidt betydning for de flestes hverdagsliv. Desuden er tro og personlig overbevisning et svært og ikke særligt hyppigt samtaleemne. Alligevel er der sekulære danskere, som finder eller genopdager kristen tro og gør kristendommen til deres personlige livstydning. Deres trosvandring fra ikke-tro til tro kan vi som kirke lære noget af. Ved at lytte til og analysere deres beretninger kan vi få indikationer på hvordan troen bedst findes i dag. Vi kan lære mere om den danske kultur, som i virkeligheden er en bevægelse fra sekulær til post-sekulær kultur. Vi kan få viden om, hvordan troen kan penetrere et rationalistisk verdensbillede.
 
___

Anne Mie Skak Johanson, cand theol fra Aarhus Universitet, og har en doktorgrad i missiologi fra Fuller Theological Seminary. Til dagligt arbejder Anne Mie Skak Johanson som sognepræst i Den Danske Folkekirke. Hun har tidligere været sekretær for Danske Kirkedage, frimenighedspræst og landsleder for Danske Oase. Ud over diverse bestyrelsesposter er Anne Mie Skak Johanson foredragsholder og skribent.

Fredrik Wenell

TITEL ”Seek the peace of the city – a diaspora approach to church and society”

(Oplæg på engelsk)

The Scandinavian countries have been Christian for hundreds of years. The state and church have had a symbiotic relationship. Culture has been influenced by christian values and practicies. Free churches have taken advantage of this.

This situation has changed rapidly. Many Scandinavian still call themselves Christian but know nothing of the faith. How could the church as a cultural and numerical minority still influence society without loosing its identity?”

___

Fredrik Wenell is a senior lecturer in Systematic Theology and Ethics at Academy for Leadership and Theology in Sweden. He write editorials for the Christian newspaper Dagen and is co-editor for ”State and Eucharist: Free Chruch Theology in Conversation with William T. Cavanaugh”. He wrote his doctorial thesis (Uppsala University) about free church identity in folkhemmet and a state church context.

Gabriel Stephen

TITEL: The Contribution of Migrant Experiences to the Formation of New Ecclesial Perspectives. 

(Oplæg på engelsk)

This presentation will discuss how the experiences of migrants in free church communities in Norway, within the context of the discourse on migrant integration, can provide specific theological insights into the notion of church. To do this, my presentation intends to explore the tensions which might emerge given the cultural, social and political realities in which Norwegian free churches exist and operate.

___

Gabriel Stephen, er født i Nigeria, opvokset i Sydafrika, Schweitz og Canada. I dag bor han i Norge og arbejder som præst i den norske Baptistkirke og er PhD stipendiat ved Høyskole for Ledelse og Teologi i Oslo.

Lina Toth

TITEL: ‘And They Lived Happily Ever After’: Singleness and the Community of the Church

(Oplæg på engelsk)

A momentous change is taking place in Western societies and churches. Singleness is on the rise, and there is a growing interest in different pathways to human happiness. However, coupledom is still largely perceived as the norm. This is especially true of the Christian context, where the decline of “traditional” marriage and family patterns is often presented as an erosion of the Christian way of living. Yet when the church was very young, the world was also very concerned with the demise of the traditional family ways—but the culprits accused of destroying family values were none other than Christians. A considerable number of them willingly chose to forgo marriage, embracing Jesus’ vision of a new kind of a family: the church. This session explores the invitation to reconsider singleness in the context of a contemporary community of faith in an increasingly post-Christian context.

___

Lina Toth er ph.d., lektor i praktisk teologi og assisterende rektor ved Scottish Baptist College, Glasgow.
Lina Toth er særligt interesseret i etik, spiritualitet og relationen mellem teologi og samfund. Igennem flere år har Lina Toth forsket i betydning af køn, identitet og status som “single” i religiøse fællesskaber.

Værter for konferencen

Bent Bjerring-Nielsen

Ansat ved SCMT og tidligere lektor på 3K-uddannelsen og præst i Amagerbro Frikirke. cand.mag (dansk og musik) og teol. master

Henrik Holmgaard

Daglig leder af SCMT og Phd studerende ved IBTSC og VU Amsterdam

Go top