SCMT Konference 2020

Glæd dig til et par spændende dage med kompetent undervisning, ny forskning og samtale om menighedsbaseret teologi.

SCMT er optaget af at teologien skal gøre en forskel og bidrage med viden, nye præster, pioneere, teologer og vitalt menighedsliv

På konferencen vil forskellige oplægsholdere præsentere frikirkelig forskning fra skandinavien og Danmark. Samt inviterer til en drøftelse og indkredsning af begrebet “menighedsbaseret teologi”.

Praktisk information og tilmelding

TID:
29. – 30. januar 2020

Onsdag d. 29. Jan kl. 11.00 – Semesterstart for SCMT studerende (lukket arrangement)

Torsdag d. 30. Jan kl. 9.00 – 16.00 – Konference åben for alle

STED:
Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N

PRIS:
Alm. deltager (deltager 30. jan) – 200 kr (inkl. frokost)
Studerende (deltager 30. jan) – 100 kr (inkl. frokost)
Studerende med tilknytning til SCMT – GRATIS for begge dage

PROGRAM (Torsdag):
9.00 – 3 forelæsninger og samtale
12.00 – Frokost
13.00 – 3 forelæsninger og samtale
16.00 – Afslutning
(Programmet vil løbende blive opdateret med flere detaljer om oplæg)

Bent Hylleberg

Tidligere rektor på SALT og Baptistkirkens præteseminarium i Tølløse.

Bent forsker i danske baptister rolle og forhold under 2. verdenskrig. På det nationale plan er der tale om en undersøgelse af, hvordan ledelsen vejledte menighederne og denne analyse følges op på det lokale menighedsplan, hvor menigheders og baptisters engagement kortlægges.

Leif Petterson

Underviser på Mariager Højskole og phd. stipendiat ved Birmingham Universitet.

Arbejder med dansk pentekostal teologi

Leif forsker i pentekostal kristendom – og hvor denne af både religionsforskere og ‘pinseteologer’ bliver karakteriseret ved kendetegn som ‘mundtlighed’, eller ‘oralitet.’ Dette gælder f.eks. gudstjeneste formens uformelle og oral liturgi, tungetale, profeti, personlige vidnesbyrd, storytelling, forbøn, lovsang og frie prædikener. Den ’pentekostale orale tradition’ er imidlertid ikke blevet defineret, afgrænset og analyseret, og der er brug for en ’grounded theory’, som giver os en definition af pentekostalismens orale natur, dens teologiske rationale, og belyser hvordan oralitet har indflydelse på kristendommen, religion og det menneskelige samspil generelt.

Roland Spjuth

Lektor i systematisk teologi ved Akademi för Ledarskap och Teologi i Malmö og Örebro, Sverige

Roland arbejder med forståelsen af frelsens tabte kropslighed – I den moderne teologi, dens metoder og område er et kendetegn at kirkens betydning i forhold til Guds frelsesværk nedtones. Dette foredrag diskuterer hvad der er nødvendigt i det teologiske arbejde for at forstå sammenhængen mellem Guds frelsesplan og kirkens konkrete liv.

Fredrik Wenell

Lektor i Tro och livsåskådningsforskning/Senior Lecturer in Faith and World View studies, Örebro, Sverige

Frederik forsker bla. i mission og kirkens samfundsrelationer med fokus på hvad sker der med frikirkernes teologi og diskurs i det offentlige rum, når de indgår samarbejde i samarbejde i lokalsamfund? Dette skal drøftes på baggrund af undersøgelse fra både Sverige og Afrika.

Kurt E. Larsen

Professor, akademisk leder, Menighedsfakultetet Aarhus

Kurt forsker i kirke- og vækkelseshistorie og vil sætte fokus på hvordan pietismens teologiske program forenede vækkelse, teologisk studium og mission.

Tonny Jacobsen

Formand i FrikirkeNet. Præst i Bykirken, Vejle, doktorgrad i missionsteologi

Tonny har forsket i danskernes tro og spørgsmålet om hvorvidt den vestlige verden er på vej til en ”gen-fortryllelse” (med henvisning til Max Webers begreb om moderniteten som en ”af-fortryllelse”). Den traditionelle sekulariseringsteori er blevet udfordret af virkeligheden siden 1980-erne. Tallene fra den store europæiske værdiundersøgelse viser, at troen på Gud eller en form for transcendens blandt danskerne gik tilbage gennem 1960erne og 1970erne, men i 1980erne begyndte andelen af danskere, der tror på en åndelig verden at stabilisere sig.

Bent Bjerring-Nielsen

Tidligere lektor på 3K-uddannelsen og præst i Amagerbro Frikirke. cand.mag (dansk og musik) og teol. master

Bent arbejder med de hermeneutiske spørgsmål vi stilles overfor i formidling, forståelse og praksis med bibelen brug og bibelsyn. Findes der en særlig menighedsbaseret tilgang til Bibelen? Vil denne tilgang hjælpe os med at styre uden om såvel fundamentalismens indsnævring som bibelkritikkens opløsning af de bibelske teksters rigdom? Kan arbejdet med dette lede til (gen)skabelsen af en ny bibelkultur i menighederne?

Bent Bjerring-Nielsen er ligeledes i gang med en omfattende revidering af “Indblæst af Gud”, en bog om bibelhermeneutik, med henblik på en genudgivelse i løbet af foråret.

Henrik Holmgaard

Daglig leder af SCMT og Phd studerende ved IBTSC og VU Amsterdam

Go top