SCMT RAPPORT “STATISTIK om kirkelige ungdomsgrupper 2019-2022”

Denne undersøgelse udsprang af en undren om, hvorvidt det var
sandt, at ungdomsgrupperne i de danske kirker blev mindre og mindre, særligt henover corona-krisen.

Derfor satte Rasmus Jonstrup sig for at undersøge, om det rent faktisk stod sådan til fra årene 2019-2022, og i så fald hvor slemt det stod til. Resultatet finder i nedenfor, og vi håber, at det kan fungere som et wake up call til de danske kirker: Ungdomsgrupperne i Danmark stagnerer, og dette må der gøres noget ved!

SCMT Rapport “Tal om danske frikirker”

Forskning i danske frikirker er et forholdsvist ‘ungt felt’, og det er begrænset, hvor mange undersøgelser, som kaster lys over de nutidige danske frikirker. Derfor har Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi (SCMT) i 2020 påbegyndt et 10-årigt projekt for at indsamle data om danske frikirker. Det følgende er en præsentation af de indsamlede data fra 2020.

Go top