Åndbar Ungdom

Søren Østergaard, CUR – Slides: Unge anno 2023

Thomas Willer – Slides: Præsentation af Unge Rapport

Merete Dalsgaard – Slides: Åndelige Dannelse

Amos Yong Keynote

Amos Yong – Åndbar kirke

Keynote: Where did the Holy Spirit Go? Pneumatology for a Post-Secular Age

SCMT RAPPORT “STATISTIK om kirkelige ungdomsgrupper 2019-2022”

Denne undersøgelse udsprang af en undren om, hvorvidt det var
sandt, at ungdomsgrupperne i de danske kirker blev mindre og mindre, særligt henover corona-krisen.

Derfor satte Rasmus Jonstrup sig for at undersøge, om det rent faktisk stod sådan til fra årene 2019-2022, og i så fald hvor slemt det stod til. Resultatet finder i nedenfor, og vi håber, at det kan fungere som et wake up call til de danske kirker: Ungdomsgrupperne i Danmark stagnerer, og dette må der gøres noget ved!

SCMT RAPPORT “MENIGHEDSBASERET UDDANNELSE”

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af kvantitative og kvalitative data indsamlet i SCMTs bagland. Formålet er at kortlægge den nuværende præstesituation og beskrive en fremtidig præsteprofil, så det kan vurderes om de nuværende teologiske uddannelsestilbud kan opfylde behov og profil for fremtidens præster.

SCMT Rapport “Tal om danske frikirker”

Forskning i danske frikirker er et forholdsvist ‘ungt felt’, og det er begrænset, hvor mange undersøgelser, som kaster lys over de nutidige danske frikirker. Derfor har Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi (SCMT) i 2020 påbegyndt et 10-årigt projekt for at indsamle data om danske frikirker. Det følgende er en præsentation af de indsamlede data fra 2020.

Go top