Hvad er SCMT?

SCMT står for Studiecenter for menighedsbaseret teologi. Vores mål er at udruste teologistuderende, udvikle teologisk viden og bidrage til vitalt menighedsliv og etablering af nye trosfællesskaber.

Økumenisk samarbejde

SCMT er født ud af 20 års økumenisk samarbejde omkring teologisk uddannelse igennem både ”Fælles Frikirkelig Uddannelse” (FFU) og ”Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi” (SALT).

På nuværende tidspunkt er Apostolsk Kirke, BaptistKirken, DanskOase samt Vineyard frontløbere og bagland for projektet, men vi både ønsker og søger at invitere flere interessenter ind i samarbejdet.

Det er en grundlæggende antagelse i SCMT, at teologisk uddannelse ikke kan stå alene som fundament for præstens opgaver og funktion. Kombinationen af akademisk teologisk uddannelse, ”mesterlære” i lokale menigheder og læringsfællesskab med andre studerende er vital. Det sikrer en menighedsbaseret udrustning og praksis, fordi teologisk og
tjenestemæssig refleksion tilsammen forbereder den fremtidige tjeneste.

Samarbejdet har fire strategiske omdrejningspunkter:

1) At forankre teologistuderende i praksis og ”mesterlære” i lokale menigheder.

2) At skabe regionale læringsnetværk for studerende i Aalborg, Aarhus, København og Syddanmark med fokus på at de studerende udvikler ‘kald’, kompetencer og bliver reflekterende praktikere.

3) At etablere et nationalt akademisk netværk for menighedsbaseret teologi.

4) At genetablere et skandinavisk samarbejde omkring menighedsbaseret teologi

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 1-2 medlemmer fra de deltagende kirkesamfund. Primo 2020 er følgende medlemmer:
Formand: Anders Michael Hansen, DanskOase
Næstformand: Torben Andersen, BaptistKirken
Johannes Hansen, Apostolsk Kirke
Ole Lundegaard, BaptistKirken
Thomas Willer, Vineyard

Desuden er Henrik Holmgaard som ansat leder medlem af bestyrelsen.

Go top