Mesterlære

SCMT insisterer på, at “Man bliver en god præst af at følges med andre præster”

Menighedsbaseret udrustning og “mesterlære” har rødder langt tilbage i både kirkens og den bibelske historie om discipelskab.

Det er i menighedens liv og fællesskab, at kaldet til tjeneste begynder, udvikles og testes. Derfor opfordrer vi til at kommende præster følger nuværende præster for i gennem “mesterlære” at udvikle deres færdigheder, teologi og identitet i præstetjenesten.

Menighedspraksis

Hver studerende i SCMT er knyttet til en lokalmenighed gennem hele studietiden for at skabe forbindelse mellem teologi og liv.

Udrustningen har sit udgangspunkt i menighedens praktiske virkelighed. Det betyder, at menighedspraktik f.eks. kan indeholde:
– Menighedsarbejde, -ledelse og undervisning (mest almindeligt),
– Pionerarbejde, menighedsplantning eller udadrettet ungdomsarbejde.
– Diakonalt arbejde med menigheden som base (fx. inden for omsorg, arbejde med migranter eller arbejde blandt misbrugere)

Der findes en lang række af kirker fordelt i hele landet, som SCMT samarbejder med. Kontakt SCMT for at høre mere om at være med.

SCMT har givet mig et godt netværk af venner i samme situation som mig. Det har været et sted, hvor jeg har kunnet bringe tvivl, spørgsmål og frustrationer. Det har været et fællesskab, hvor jeg er blevet opmuntret og mindet om, hvad teologi egentlig handler om: Jesus og Hans kirke!

Rasmus Jonstrup Hansen, Aalborg

Go top