Menighedsbaseret

SCMT’s grundlæggende antagelse er, at teologiens, væsen og mål kan ikke adskilles fra de fællesskaber af troende, som er kilde til den teori og trospraksis, som den akademiske teologi forsøger at undersøge og formidle.

Det er afgørende for teologien at den både udforsker og bidrage til forståelse af tilværelsens spørgsmål, mening og forøger menneskers trivsel.

Teologiens ‘hvad’

Traditionelt er teologiens “hvad” defineret af arbejdet med disciplinerne bibelfortolkning, kirkehistorie og systematik. Dvs. hvordan kristendommens grundtekster og budskab skal fortolkes ud fra Bibelen. Ligeledes hvordan troen og teologien har udviklet sig igennem historien og udformer sig i kirkens lære og praksis.

Teologiens ‘hvor’

Det afgørende for en menighedsbaseret tilgang til teologi er ikke kun teologiens “hvad”. Det er ligeledes dens “hvor”? Teologi opstår ikke først of fremmest på universitetet som en akademisk disciplin. Uden levende menigheder er det svært at forestille sig, at der ville være en akademisk teologi. Når den akademiske teologi skal formidles og gøres meningsfuld i relation til det omkringliggende samfund, så er det ligeledes svært at forestille sig, at det kan finde sted uden trosfællesskaber, som indøver, udlever og i praksis undersøger sandhedsværdien i budskabet.

Fokus

Derfor betyder det menighedsbaserede for SCMT, at vi gør følgende:
– driver en menighedsbaseret, teologisk lederuddannelse for fremtidens kirke
– fokuserer på kirkens identitet og mission i en pluralistisk og international kultur
– bidrager til teologiens fornyelse med kirkens mission som samlende centrum
– insisterer på teologiens forpligtelse til at undersøge og bidrage til det som forbedre menneskeliv og samfund.

Go top