Regionalt læringsnetværk

SCMT faciliterer læringsnetværk for teologistuderende i Aalborg, Aarhus og København.

Teologisk laboratorium

Læringsnetværket fungerer som et “laboratorium” for teologien. Her mødes teori og praksis.
Målet er at skabe kompetente reflekterende praktikere, som sammen udvikler deres færdigheder som teologer og finder deres ledelses-identitet som kommende præster og pionerer.

Praktisk teologisk refleksion

Intentionen bag læringsnetværket er at forene den praktisk teologisk refleksion som spørger om følgende spørgsmål:
– Empirisk-deskriptivt: “hvad foregår der?”
– Analytisk og fortolkende: “hvorfor foregår dette?”
– Normativt: “Hvad burde der foregå?”
– Pragmatisk-strategisk: “Hvordan kunne dette gøres anderledes?”

Udvikling af kald

Ligeledes støtter og udfordrer læringsnetværket den personlige bevidstgørelse om kald, overbevisning og skaber kendskab til egne kompetencer og rolle.

Det koster 500 kr pr. Semester at deltage. Kontakt SCMT for at høre mere om at være med.

SCMT er med til at skabe en kultur i de danske frikirker, hvor man arbejder seriøst med teologien og dermed får mulighed for at forholde sig til en teologisk tradition, som på nogle områder adskiller sig fra den lutheranske. Personligt glæder jeg mig over muligheden for, at bruge den teologi jeg lærer og arbejder med på universitetet og få nogle redskaber og ikke mindst et forum, hvor min viden kan anvendes i praksis.

Valdemar Mahon Ringsmose, Aarhus

Go top