Ansøg nu!

Her kan du ansøge om at deltage i et SCMT læringsnetværk

Forudsætninger for at ansøge

SCMT tilbyder læringsnetværk for teologistuderende i Aalborg, Aarhus og København med månedlige samlinger.

Læringsnetværket fungerer som et “laboratorium” for refleksion over teologisk læring fra akademisk uddannelse, erfaring og læring fra mesterlæreforløb i en lokal menighed, samt identifikation og udvikling af personligt kald.

Målet er at skabe kompetente reflekterende praktikere, som sammen udvikler deres færdigheder som teologer og finder deres ledelsesidentitet som kommende præster, pionerer og teologer. Samlingerne er typisk af 4 timers varighed og samlet omkring et måltid, oplæg, samtale, lovsang, bøn mm.

For at kunne ansøge et SCMT læringsnetværk er der en række forudsætninger og forventninger som skal opfyldes for at kunne deltage.

1) Ansøger skal være i gang med eller klar til at påbegynde et teologisk studie, som er akademisk akkrediteret (heltid, deltid, online).

2) Ansøger skal være engageret i en menighed eller i gang med at finde en sådan. Denne menighed skal ligeledes være indstillet på at tage ansvar for et mesterlæreforløb (”at følge en god præst for at blive en god præst”). Der skal i løbet af det første semester i SCMT læringsnetværket udarbejdes en praktikplan i samarbejde med den valgte lokale menighed.

3) Ansøger skal have anvist en mentor – enten i den lokale menighed eller ekstern.

4) Ansøger er forpligtet på at deltage i alle samlinger i SCMT og betale 500 kr. pr. semester for at deltage.

5) Hvis den lokale menighed som er base for mesterlæreforløbet ikke er en del af baglandet for det økonomiske og strategiske samarbejde for SCMT, er denne menighed forpligtet på at betale 5000 kr. pr. år til SCMT.

Disse fem punkter af afgørende for optagelse og skal være helt på plads i løbet af det første semester i SCMT læringsnetværket. Ved ansøgning til SCMT forventes det at ansøger er indforstået med disse forudsætninger:

Ansøgning


Præsentation af ansøger

Præsentation af menighed hvor mesterlære forløbet finder sted

Ved spørgsmål i forbindelse med ansøgning kontakt SCMT på
telefon 29 900 154 eller send os en besked


Go top